Syfte

Vårt syfte

Hälsokooperativet grundades med syftet att minska antalet människor som diagnostiseras med typ 2 diabetes.

Vad är typ 2 diabetes?

Typ 2 diabetes är en endokrin sjukdom. Endokrinologi är den del av medicinsk vetenskap som berör sekretion och reglering av hormoner. I fallet typ 2 diabetes är det hormonet insulin som är påverkad.

Hur fungerar insulin?

I sammanhanget brukar insulin liknas vid en nyckel som öppnar kroppens muskelceller och ger dem möjlighet att ta in energi i form av glukos (små sockermolekyler). Om det inte utsöndras tillräckligt med insulin eller om muskelcellen inte reagerar på det insulin som finns blir för mycket glukos kvar i blodet och blodsockervärdet stiger.

När diagnostiseras typ 2 diabetes?

Typ 2 diabetes diagnostiseras när två efterföljande blodsockermätningar visat över 7.0 millimol glukos (ungefär 1.3 gram) per liter blod. Enligt WHO anses normalvärdet ligga mellan 4.0 och 6.0 mmol (0.7 och 1.1 gram) per liter. Ett värde mellan 6.1 och 6.9 mmol per liter diagnostiseras som prediabetes.

Vad finns det för symptom?

Ett vanligt tecken på typ 2 diabetes är att man kissar oftare. Det sker eftersom kroppen försöker göra sig av med överskottet av glukos genom urinet.

Intressant (och något motbjudande) trivia: 

En tidig metod för att undersöka diabetes var att smaka på patientens urin. Om det smakade sött kunde man ställa diagnos. På detta vis kom sjukdomens fullständiga namn – Diabetes mellitus – till. På latin betyder diabetes “att rinna igenom” och mellitus “söt”. 

Hur förhindrar man typ 2 diabetes?

När en person diagnostiseras med typ 2 diabetes har blodsockervärdet varit stigande i flera år. Att identifiera en stigande blodsockerkurva i tidigt skede ger oss bästa möjliga chans att stoppa – förhindra eller fördröja – sjukdomens utveckling.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är DiabetesgraphHaienzaJapan2012.jpg
Heianza et al (2012).

Figur A: Figuren visar två grupper – en grupp (den övre linjen) som utvecklat typ 2 diabetes och en grupp (den undre linjen) som inte utvecklat typ 2 diabetes.

För att identifiera en stigande kurva behöver blodsockervärdet mätas regelbundet. När en medlem mäter sitt blodsocker med Hälsokooperativet genereras en Sanguinepoäng som är ett mått på vilka förutsättningar personen har att undvika typ 2 diabetes.

Om en medlems Sanguinepoäng är låg kontaktas personen och blir erbjuden åtgärder som förbättrar blodsockervärdet. Dessa åtgärder subventioneras av Hälsokooperativets fond för hälsofrämjande insatser.