Sanguinepoäng

Sanguinepoäng

För att uppskatta våra medlemmars möjligheter att undvika typ 2 diabetes har Hälsokooperativet utvecklat ett poängsystem. Detta kallas för Sanguinepoäng. Sanguinepoängen är ett värde mellan 0 och 100 och baseras på hur en persons blodsockervärde har förändrats över tid. Ökande eller kraftigt varierande blodsockervärden genererar lägre poäng, medan en stabil eller fallande blodsockerkurva ger högre poäng.

Vad betyder Sanguine?

För att generera Sanguinepoäng krävs tre blodsockermätningar i fastande tillstånd och det behöver ha passerat minst ett år mellan den första och den sista mätningen. Medlemmar finner sin Sanguinepoäng genom att logga in på Min Profil.

Om Sanguinepoängen är lägre än 50 blir medlemmen erbjuden åtgärder vars huvudmål är att stabilisera och/eller förbättra blodsockervärdet. Dessa åtgärder subventioneras av Fonden för hälsofrämjande insatser.