Om HK

Om Hälsokooperativet

På min dator finns ett Word-dokument skapat i maj 2020.

Problem:

  • Jag vill veta mina nivåer på blodmarkörer och deras trender – det är för dyrt
  • Det finns blodbrist – det finns få incitament för att ge blod
  • Kostnaden för sjukvård är hög – när personen är så sjuk att väl inträffat

Lösning:

Regelbundna blodprov

Genom att erbjuda regelbundna blodprov för en reducerad kostnad kan vi lösa tre problem:

  • Kunskap om personlig hälsa  
  • Öka sjukhusens blodförråd
  • Vetenskapliga framgångar vilket leder till bättre screeningprocesser

Jag hade lyssnat på radion där det meddelades att det rådde blodbrist på landets sjukhus. Något som verkar ske med jämna mellanrum. Det kändes som ett rätt stort problem. Så jag samlade mina tankar i ett hastighet ihopknatat dokument. Att som regelbunden blodgivare även kunna följa olika hälsomarkörer – blodsocker, till exempel – kändes som en kanonbra win-win.

Jag hörde av mig till GeBlod med förslaget. Tyvärr ansåg inte personen jag pratade med att det var något värt att spinna vidare på. Blodgivning ska ske utan incitament.

Tråkigt, men kanske förståeligt. Envis som jag är kunde jag inte släppa tanken. Hälsokooperativet grundades.

Philip Evans
Grundare
Philip@halsokooperativet.se
073-506 77 12