Fonden för Hälsofrämjande insatser

Fonden för Hälsofrämjande insatser

Vi vill inte att ekonomi är ett hinder som stoppar människor från möjligheten att förbättra sin hälsa. Därför förvaltar vi Fonden för hälsofrämjande insatser, som används för att subventionera åtgärder för medlemmar med låg Sanguinepoäng.

Fonden baseras på bidrag av generösa personer och organisationer som delar vår vision om att stoppa typ 2 diabetes. Fonden innehar ej ett 90-konto, vilket gör det oerhört viktigt för oss att du som givare känner dig trygg i att ditt bidrag gör nytta. Det är vår ambition att fondens tillgångar används så effektivt som möjligt. Vid årets slut släpper vi en rapport som redovisar hur fondens tillgångar användes.

Trots att fonden ej innehar ett 90-konto är upprätthåller vi en standard som är likvärdig eller bättre än de krav som ställs på sådana. Ett 90-konto får använda upp till 25% av sina tillgångar till insamlings- och administrationskostnader. Vi strävar efter att nyttja fondens tillgångar enligt följande:

  • 10% av fondens tillgångar är ämnade att bekosta insamlings- och administrationskostnader
  • 45% av fondens tillgångar är ämnade att bekosta Hälsokooperativets hälsofrämjande interventioner
  • 45% av fondens tillgångar är ämnade att bekosta hälsofrämjande interventioner från externa partners

Ditt bidrag hjälper oss förbättra folkhälsan i Sverige. Tack!

Du kan bidra till fonden via Swish. Märk betalningen med ”FHI”.

Swishnummer: 123 333 50 72