Hem

Ett initiativ som förbättrar folkhälsan – på riktigt

Antalet individer med kroniska sjukdomar ökar och för att stoppa utvecklingen krävs förebyggande arbete i form av regelbundna hälsoundersökningar. Detta ger möjlighet att i ett tidigt skede identifiera trender som tyder på att sjukdom är på väg att utvecklas.

Vår ambition är att alla svenskar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska erbjudas en hälsoundersökning per år.

För att lyckas behöver vi er hjälp.

Hälsokooperativet erbjuder en tjänst som vidgar företags sociala hållbarhetsarbete. Tillsammans skapar vi förutsättningar för svenskar att leva långa, hälsosamma och meningsfulla liv.

Hur kan ni hjälpa?

Hej!

Antalet individer med kroniska sjukdomar blir fler och fler. Under 2022 behandlades 413 tusen svenskar för typ 2 diabetes – en ökning med nio procent sedan 2017.

Detta bidrar även till en ökning av den samhällsekonomiska kostnaden, samtidigt som det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet är överbelastat och har svårt att prioritera det förebyggande arbete som krävs för att på lång sikt förbättra folkhälsan och minska de sjukdomsrelaterade utgifterna.

Detta vill vi ändra på. Och vi behöver er hjälp för att göra det.

Hälsokooperativet är en nystartad verksamhet med ambitionen att ge alla svenskar förutsättningar att leva långa, hälsosamma och meningsfulla liv.

Vi vill göra det genom att erbjuda alla svenskar en årlig kostnadsfri hälsoundersökning. Regelbundna hälsoundersökningar gör att vi kan följa hur en individs värden förändras över tid vilket ger oss möjlighet att sätta in de åtgärder som krävs innan en eventuell sjukdom är ett faktum. Vår vision är att det ska vara lika självklart att genomgå en enklare hälsoundersökning som det är att gå till tandläkaren.

Vi söker nu samarbetspartners som vill vara med och förverkliga denna vision. Enligt FN:s Globala Mål #3 är god hälsa en ”en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.” Som partner ges ni möjlighet att vidga ert hållbarhetsarbete med en social dimension samtidigt som ni är med och utvecklar samhället på ett sätt som gör skillnad.

Tack!

Med vänlig hälsning,

Philip Evans,
Grundare Hälsokooperativet

Fas 1 Mars 2023 – Augusti 2023

Uppstart

Under uppstartsfasen sker konstruktion av digitala plattformar och eventuella samarbetspartners kontaktas.

Fas 2 September 2023 – December 2023

Pilot

Under pilotfasen utvecklas, utvärderas och revideras initiativets praktiska och ekonomiska aspekter i samråd med samarbetspartners. Testdagar med hälsoundersökningar genomförs.

Fas 3 Januari 2024 – December 2024

Implementering

Under implementeringsfasen verkställs det reviderade projektet.