Hem

Folkhälsa som gör skillnad

Hälsokooperativet är ett initiativ för att förbättra folkhälsan i Sverige. Vi vill stoppa utvecklingen av typ 2 diabetes.

Genom att analysera hur en individs blodsockervärde förändras över tid kan vi identifiera en oroväckande trend i ett tidigt skede. Det ger oss möjlighet att sätta in åtgärder innan sjukdom är ett faktum.

När du går med i Hälsokooperativet och mäter ditt blodsocker gör du inte bara dig själv en tjänst. Du hjälper även oss att sprida vårt initiativ i resten av Sverige. Tack!

Hur fungerar det?

Börja med att bli medlem!

Hälsokooperativet är en mobil verksamhet och besöker flera olika platser i Sverige under året. Som medlem blir du meddelad när vi planerar att besöka din eller en angränsande kommun.

Kom och mät ditt blodsockervärde

När vi är på besök har du möjlighet att få ditt blodsockervärde undersökt utan kostnad. Att mäta blodsockervärdet tar bara några minuter. De mest tillförlitliga mätningarna görs i fastande tillstånd, d.v.s. efter minst 10 timmar utan intag av mat. Intag av kaffe eller annan dryck utan kalorier är OK.

Få din Sanguinepoäng

Som medlem i Hälsokooperativet sparas resultatet från din blodsockermätning på Min Profil. Efter tre genomförda mätningar genereras en Sanguinepoäng, som är en uppskattning av dina möjligheter att undvika att utveckla typ 2 diabetes.

Blir varse om dina värden behöver åtgärdas

Om din Sanguinepoäng är låg blir du kontaktad av oss. Du har då möjlighet att ta del av diverse subventionerade (av Fonden för Hälsofrämjande insatser) tjänster med syftet att få bättring på blodsockervärdet.